Stiftelsens inriktning

  • Stöd till grupper eller enskilda utövare inom scenkonst som bedriver konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete i scenkonsthistoria eller scenkonst med anknytning i Göteborg. Med scenkonst avses sceniska framställningar och annan scenbunden konst.
  • Stöd till forskning som bedrivs av disputerade forskare, doktorander och studenter på masternivå eller motsvarande. Forskningen ska företrädesvis ske vid Göteborgs universitet eller annan högskola i Göteborg.
  • Stöd till arbetet med teatersamlingarna vid Göteborgs stadsmuseum vad gäller vård, tillgängliggörande, insamling och spridande av kunskap om samlingarna.
  • Stöd till scenkonstforskning knuten till stadsmuseets samlingar eller inom scenkonsthistoria och scenkonst i Göteborg.

Ansökningsinformation

Stiftelsen för scenkonstens historia i Göteborg utlyser stipendiemedel för forskning. Totalt har stiftelsen drygt 500 000 kr att dela ut i stipendiemedel för forskning och utvecklingsarbete eller motsvarande.

Ansökningsperioder är årligen med sista ansökningsdatum 15 april resp. 15 november.

Mer information hittar du på sidan Ansök.