Historia

Stiftelsen för scenkonstens historia i Göteborg

Stiftelsen bildades av Teaterhistoriska Samfundet vid dess årsmöte den 5 maj 2014. Samfundet har funnits sedan 1951 och bildades för att väcka intresse för och fördjupa kännedomen om Göteborgs teaterhistoria. Samfundets främsta mål var vid bildandet att samla in och bevara dokument och Samfundet drev under ett antal år Teaterhistoriska museet. Samlingarna blev under åren omfattande och sedan 1967 förvaltas de av Göteborgs stadsmuseum. För Samfundet var det viktigt att samlingarna användes för forskning och i de studier som bedrivs inom universitet och högskolor.

Med åren har teatersamlingarna vuxit i omfattning, och arbetet med vården av dessa är prioriterat. För att bättre kunna säkra detta arbete inför framtiden, bland annat genom att skydda samfundets kapital, bildade samfundet denna stiftelse. Med stiftelsens tydliga ändamål är det också lättare att kunna attrahera ytterligare stödjare och bidragsgivare.

Teaterhistoriska samfundet i Göteborg

Initiativtagare till samfundets bildande var överbibliotekarien Erik Hemlin. Enligt dess stadgar hade samfundet att ”väcka intresse för och att fördjupa kännedomen om den göteborgska teaterns historia”. Stadsfullmäktige beviljade anslag för att ordna ett teaterarkiv och ett museum som förlades till Lorensbergsteatern där det var beläget i drygt 40 år.

1967 överläts samlingarna till Göteborgs stad med dåvarande Göteborgs museum som förvaltare och i samband med  att det ursprungliga samfundet upplöstes, övertog den stödförening som bildats för att ekonomiskt stödja museet namnet Teaterhistoriska  Samfundet i Göteborg.

1995 knöts Teaterhistoriska museet organisatoriskt och lokalmässigt till det nybildade Göteborgs stadsmuseum och museets arkiv och bibliotek flyttade till Ostindiska husets bibliotek. Samlingen av scenografimodeller hade redan tidigare flyttats till Stadsmuseets magasin på Polstjärnegatan.

I stadgarna står att Teaterhistoriska Samfundet ”har till ändamål att ideellt och ekonomiskt stödja verksamheten vid Teatersamlingarna i Göteborgs stadsmuseum samt att främja forskning i teaterhistoria och närliggande ämnen”.

Teatersamlingarna har tre huvudintressenter och det är allmänheten, forskning och teatrarna. En viktig del är teaterforskningen och  samfundet har kunnat lämna ekonomiskt stöd till ett antal projekt och ett antal forskare.

Styrelsen

Stiftelsen förvaltas av en styrelse som består av sju ledamöter.

Teaterhistoriska samfundet i Göteborg (THS) utser minst tre av ledamöterna i styrelsen.
Göteborgs Stadsmuseum (GS) har rätt att utse en ledamot.
Den institution vid Göteborgs universitet (GU) eller högskola i Göteborg, som har högst anknytning till scenkonst och scenkonsthistoria eller motsvarande har rätt att utse en ledamot.

Stiftelsens nuvarande styrelse

NamnÄmneskompetensInstitution
Jan Håkansson, ordförandeFil. magTHS
Gunilla GårdfeldtProf em. scenisk gestaltningTHS
Cecilia SundbergJur. kandTHS
Rolf SossnaRegissör och berättareTHS
Nils-Olof HallingFil licTHS
Carina SjöholmTf. chef Gbg StadsmuseumGS
Viktoria BrattströmLektorHSM