Ansökan om bidrag

Stiftelsen för scenkonstens historia i Göteborg utlyser stipendiemedel för forskning. Totalt har stiftelsen drygt 500 000 kr att dela ut i stipendiemedel för forskning och utvecklingsarbete eller motsvarande.

Ansökningsperioder är årligen med sista ansökningsdatum 15 april resp. 15 november.

Stiftelsens inriktning

  • Stöd till grupper eller enskilda utövare inom scenkonst som bedriver konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete i scenkonsthistoria eller scenkonst med anknytning i Göteborg. Med scenkonst avses sceniska framställningar och annan scenbunden konst.
  • Stöd till forskning som bedrivs av disputerade forskare, doktorander och studenter på masternivå eller motsvarande. Forskningen ska företrädesvis ske vid Göteborgs universitet eller annan högskola i Göteborg.
  • Stöd till arbetet med teatersamlingarna vid Göteborgs stadsmuseum vad gäller vård, tillgängliggörande, insamling och spridande av kunskap om samlingarna.
  • Stöd till scenkonstforskning knuten till stadsmuseets samlingar eller inom scenkonsthistoria och scenkonst i Göteborg.

Ansökan

Ansökan sker via stiftelsens digitala ansökningssystem, klicka på nedanstående länk.

Ansökan från icke disputerad måste styrkas av handledare.

Ansök här

Återrapportering

Beviljat projekt skall återrapporteras till stiftelsen senast inom ett år från utbetalningsdatum. I återrapporteringen ska anges hur projektet har genomförts, resultatet av projektet samt hur detta har presenterats för fackfolk och allmänhet. Återrapporteringen skall även innehålla en ekonomisk redogörelse.

Återrapportering sker via ansökningssystemet som ni kommer till via knappen ”Ansök här”. I ansökningssystemet väljer ni fliken ”Rapport”.