Ändamål

Stiftelsens ändamål är att företrädesvis stödja arbetet med teatersamlingar vid Göteborgs Stadsmuseum avseende vård, tillgängliggörande, insamling samt spridande av kunskap om samlingarna.

Stiftelsen kan även stödja scenkonstforskning knuten till stadsmuseets samlingar eller inom scenkonsthistoria och scenkonst i Göteborg. Forskningen ska företrädesvis ske vid Göteborgs universitet eller annan högskola i Göteborg. Med scenkonst avses sceniska framställningar och annan scenbunden konst.

Stöd ges främst till forskning som bedrivs av disputerade forskare, doktorander och studenter på masternivå eller motsvarande. Stiftelsen kan också stödja utövare inom scenkonst som bedriver konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete i scenkonsthistoria eller scenkonst med koppling till Göteborg.

Ansökningsinformation

Stiftelsen för scenkonstens historia i Göteborg utlyser stipendiemedel för forskning. Totalt har stiftelsen drygt 300 000 kr att dela ut i stipendiemedel för forskning och utvecklingsarbete eller motsvarande.

Ansökningsperioder är årligen med sista ansökningsdatum 15 april resp. 15 november.

Mer information hittar du på sidan Ansök.